Close

Úvod

Kdo jsme

Jsme skupina specialistů v oborech průmyslová bezpečnost, prevence závažných havárií a management rizik. Zabýváme se především analytickou, konzultační a poradenskou činností, provádíme školení a vědecko-výzkumnou činnost. Díky této strategii můžeme zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

V průmyslu působíme již od roku 2003. I když máme sídlo v Brně, naše aktivity jsou realizovány po celé ČR a spolupracujeme také se zákazníky v zahraničí (zejména na Slovensku). Disponujeme odbornou způsobilostí v prevenci rizik a máme také odbornou kvalifikaci pro tvorbu systémů řízení a požární ochranu.

Konzultační i poradenská činnost ve všech oblastech naší činnosti se opírá o platnou legislativou Evropské Unie i České republiky, mezinárodní standardy a metody i nové vědecko-výzkumné poznatky.

Aktivity

Významným segmentem naší činnosti je tvorba komplexní bezpečnostní dokumentace v oblasti prevence závažných havárií (dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií), nezávislých analýz HAZOP (v kombinaci s analýzami SIL), a to zejména ve fázi projektové a předprovozní, analýzy spolehlivosti lidského činitele včetně ergonomických analýz. Významnou aktivitou je také vyšetřování příčin nehod a havárií, které realizujeme pro své partnery v ČR i v zahraničí.

Výhody spolupráce s námi:

 • dlouholeté zkušenosti v oblasti průmyslové bezpečnosti,
 • sestavíme tým přímo na míru Vašeho projektu,
 • rychlost a vysoká flexibilita,
 • komplexní služby (analýzy, konzultace při jednání s úřady, prezentace, školení),
 • silné reference a hluboké know-how v oboru,
 • zvládneme vyřešit i velmi obtížné metody,
 • příznivé ceny.

Naše reference jsou zejména z oblastí:

 • chemický průmysl,
 • farmaceutický průmysl a zdravotnictví,
 • strojírenství a elektrotechnika,
 • výroba a skladování výbušnin,
 • jaderný průmysl,
 • energetika, plynárenství a teplárenství,
 • železniční průmysl.