Close

Vyšetřování příčin nehod a havárií

Naše služby při vyšetřování příčin nehod a havárií:

 • vyšetřování příčiny nehod a havárií,
 • simulace a modelování průběhu nehody,
 • sekvenční analýzy,
 • analýza stromu poruchových stavů (Fault tree analysis – FTA),
 • analýza stromu událostí (Event tree analysis – ETA),
 • analýza kořenových příčin (Root cause analysis – RCA),
 • rešerše obdobných nehod v zahraničí,
 • návrh opatření pro opakování nehod.

Vyšetřování příčin nehod a havárií a návrh preventivních opatření

Když dojde k nehodě nebo havárii, je vedle odstaňování jejich následků důležité také vyšetřit příčinu a navrhnout preventivní opatření, která zamezí jejímu výskytu v budoucnu. Vyšetřování by mělo být zaměřeno na identifikaci kořenových příčin ve sledu událostí vedoucích k havárii a ke zjištění, jak podobným haváriím v budoucnu zabránit.

Pro provozovatele zařízení je často důležité zadat vyšetření příčin události, které bude zcela nezávislé na činnosti úřadů a orgánů státní správ. Cílem takové analýzy obvykle není odhalit, jak a kým byly porušeny požadavky legislativy, ale skutečně objasnit celý průběh nehodového děje a zabránit jeho opakování v budoucnosti. Výstupem vyšetřování jsou proto i doporučení, které obvykle zahrnují:

 • technické úpravy zařízení,
 • změny systému měření a regulace procesu,
 • změny režimu údržby,
 • organizační změny,
 • úpravu systému řízení.

Výhodou nezávislého vyšetřování je také to, že vyšetřovací zpráva je privátní vlastnictví zadavatele.

Členy vyšetřovacího týmu by měli být jak zaměstnanci podniku (zástupci výroby i managementu), tak i nezávislé osoby, které mají zkušenosti v oblasti bezpečnostního inženýrství a zároveň nejsou zatížení provozní slepotou.